ტურისტული ინვენტარი - MyTent.ge
კარავი
 • 2-3 ადგილიანი
  გაქირავება: 10 ლ.
  გაყიდვა: 50 ლ.
  განვადება: 4,58 ლ.
  სრულად
 • 3-4 ადგილიანი
  გაქირავება: 10 ლ.
  გაყიდვა: 60 ლ.
  განვადება: 5,5 ლ.
  სრულად
 • ალუმინის კარვის ჯოხები 3 ადგილიანი
  გაქირავება: 10 ლ.
  გაყიდვა: 60 ლ.
  განვადება: 5,5 ლ.
  სრულად
 • 4-5 ადგილიანი
  გაქირავება: 15 ლ.
  გაყიდვა: 70 ლ.
  განვადება: 6,42 ლ.
  სრულად
 • 4 ადგილიანი კამუფლიაჟით
  გაქირავება: 15 ლ.
  გაყიდვა: 80 ლ.
  განვადება: 7,33 ლ.
  სრულად
 • 5-6 ადგილიანი
  გაქირავება: 20 ლ.
  გაყიდვა: 80 ლ.
  განვადება: 7,33 ლ.
  სრულად
 • 3-4 ადგილიანი ავტომატური გაშლით
  გაქირავება: 15 ლ.
  გაყიდვა: 80 ლ.
  განვადება: 7,33 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 2-3 ადგილიანი
  გაქირავება: 10 ლ.
  გაყიდვა: 100 ლ.
  განვადება: 9,17 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი
  გაქირავება: 10 ლ.
  გაყიდვა: 120 ლ.
  განვადება: 11 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 2 ადგილიანი CAMPSOR
  გაქირავება: 20 ლ.
  გაყიდვა: 150 ლ.
  განვადება: 13,75 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 2-3 ადგილიანი CAMPSOR
  გაქირავება: 20 ლ.
  გაყიდვა: 170 ლ.
  განვადება: 15,58 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი CAMPSOR
  გაქირავება: 20 ლ.
  გაყიდვა: 180 ლ.
  განვადება: 16,5 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი CAMPSOR
  გაქირავება: 20 ლ.
  გაყიდვა: 200 ლ.
  განვადება: 18,33 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი HASKY
  გაქირავება: 30 ლ.
  გაყიდვა: 220 ლ.
  განვადება: 20,17 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი თვითგასაშლელი
  გაქირავება: 30 ლ.
  გაყიდვა: 220 ლ.
  განვადება: 20,17 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი
  გაქირავება: 15 ლ.
  გაყიდვა: 220 ლ.
  განვადება: 20,17 ლ.
  სრულად
 • გასაშლელი ტენტი 3x3
  გაქირავება: 50 ლ.
  გაყიდვა: 270 ლ.
  განვადება: 24,75 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი CHANODUG
  გაქირავება: 30 ლ.
  გაყიდვა: 320 ლ.
  განვადება: 29,33 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი
  გაქირავება: 50 ლ.
  გაყიდვა: 320 ლ.
  განვადება: 29,33 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 2 ოთახიანი 3-4 ადგილიანი
  გაქირავება: 60 ლ.
  გაყიდვა: 370 ლ.
  განვადება: 33,92 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3 ოთახიანი 6-7 ადგილიანი
  გაქირავება: 70 ლ.
  გაყიდვა: 420 ლ.
  განვადება: 38,5 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 6 ადგილიანი coleman
  გაქირავება: 70 ლ.
  გაყიდვა: 520 ლ.
  განვადება: 47,67 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 4-5 ადგილიანი თვითგასაშლელი
  გაყიდვა: 520 ლ.
  განვადება: 47,67 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 5-6 ადგილიანი
  გაქირავება: 50 ლ.
  გაყიდვა: 600 ლ.
  განვადება: 55 ლ.
  სრულად
 • დამატებითი ტენტი
  გაქირავება: 5 ლ.
  გაყიდვა: 15 ლ.
  განვადება: 1,38 ლ.
  სრულად
 • 1 პარალონი საჩუქრად
  გაყიდვა: 120 ლ.
  განვადება: 11 ლ.
  სრულად
 • 2 პარალონი საჩუქრად
  გაყიდვა: 320 ლ.
  განვადება: 29,33 ლ.
  სრულად
 • 3 პარალონი საჩუქრად
  გაყიდვა: 370 ლ.
  განვადება: 33,92 ლ.
  სრულად
 • 4 პარალონი საჩუქრად
  გაყიდვა: 520 ლ.
  განვადება: 47,67 ლ.
  სრულად