ტურისტული ინვენტარი - MyTent.ge
ჰანტელები
 • ჰანტელები 10 კგ
  გაყიდვა: 90 ლ.
  განვადება: 8,25 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელები 20 კგ
  გაყიდვა: 180 ლ.
  განვადება: 16,5 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელები 30 კგ
  გაყიდვა: 270 ლ.
  განვადება: 24,75 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელები 40 კგ
  გაყიდვა: 360 ლ.
  განვადება: 33 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელები 50 კგ
  გაყიდვა: 450 ლ.
  განვადება: 41,25 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 0,450 კგ 1 LB
  გაყიდვა: 15 ლ.
  განვადება: 1,38 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 0,900 კგ 2 LB
  გაყიდვა: 25 ლ.
  განვადება: 2,29 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 1,360 კგ 3 LB
  გაყიდვა: 35 ლ.
  განვადება: 3,21 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 1,820 კგ 4 LB
  გაყიდვა: 45 ლ.
  განვადება: 4,13 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 2,270 კგ 5 LB
  გაყიდვა: 55 ლ.
  განვადება: 5,04 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 2,720 კგ 6 LB
  გაყიდვა: 57 ლ.
  განვადება: 5,23 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 3,175 კგ 7 LB
  გაყიდვა: 60 ლ.
  განვადება: 5,5 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 3,630 კგ 8 LB
  გაყიდვა: 63 ლ.
  განვადება: 5,78 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 4,090 კგ 9 LB
  გაყიდვა: 68 ლ.
  განვადება: 6,23 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 4,540 კგ 10 LB
  გაყიდვა: 75 ლ.
  განვადება: 6,88 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 5,00 კგ 11 LB
  გაყიდვა: 80 ლ.
  განვადება: 7,33 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 5,450 კგ 12 LB
  გაყიდვა: 83 ლ.
  განვადება: 7,61 ლ.
  სრულად
 • შტანგის ღერძი 120 სმ
  გაყიდვა: 100 ლ.
  განვადება: 9,17 ლ.
  სრულად
 • შტანგის ღერძი 150 სმ
  გაყიდვა: 110 ლ.
  განვადება: 10,08 ლ.
  სრულად
 • შტანგის ღერძი 180 სმ
  გაყიდვა: 120 ლ.
  განვადება: 11 ლ.
  სრულად
 • შტანგის ღერძი 220 სმ
  გაყიდვა: 180 ლ.
  განვადება: 16,5 ლ.
  სრულად
 • შტანგის ბლინები 1 კგ
  გაყიდვა: 7 ლ.
  განვადება: 0,64 ლ.
  სრულად
 • შტანგის ბლინები 1 კგ რეზინის
  გაყიდვა: 8 ლ.
  განვადება: 0,73 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელის ბლინი 1 კგ
  გაყიდვა: 7 ლ.
  განვადება: 0,64 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 1 კგ
  გაყიდვა: 35 ლ.
  განვადება: 3,21 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელი 5 კგ
  გაყიდვა: 100 ლ.
  განვადება: 9,17 ლ.
  სრულად